Η ακτινοθεραπεία  αποτελεί και τη μόνη θεραπευτική προσέγγιση για την αντιμετώπιση του καρκίνου του ρινοφάρυγγα, για΄αυτό το λόγο αποτέλεσε από πολύ νωρίς ένα πολύ καλό μοντέλο για την εφαρμογή προηγμένων ακτινοθεραπευτικών τεχνικών.

Η διαμορφούμενης έντασης ΑΚΘ (IMRT) αντιπροσωπεύει την εξέλιξη της σύμμορφης τεχνικής 3D-CRT όπου  χρησιμοποιούνται  πολύπλοκα λογισμικά σχεδιασμού πλάνου θεραπείας δημιουργώντας πεδία θεραπείας με διαφορετικής έντασης δέσμες ακτινοβολίας. Συνδυασμοί διαφόρων υποπεδίων τα οποία ακτινοβολούνται με διαφορετική ένταση δημιουργούν τη βέλτιστη κατανομή της δόσης στον όγκο και στους υγιείς ιστούς που μεταφράζεται σε κλινικά πλεονεκτήματα στον τοπικό έλεγχο της νόσου, στην επιβίωση αλλά και μειωμένη τοξικότητα.

Η εφαρμογή ειδικών θερμοπλαστικών μασκών, που πρακτικά σχεδόν εξαλείφουν οποιαδήποτε κίνηση εκούσια ή ακούσια του ασθενούς, εξασφαλίζουν με ακρίβεια την καθημερινή επαναληψιμότητα της θεραπείας.  Η εφαρμογή ΙΜRT δε θα ήταν εφικτή χωρίς τα σύγχρονα συστήματα απεικονιστικά κατευθυνόμενης ΑΚΘ (IGRT), δηλαδή την λήψη αξονικής τομογραφίας πριν ή κατά την πρόοδο της θεραπείας, η οποία ουσιαστικά εξασφαλίζει τον απόλυτο έλεγχο της εφαρμογής του πλάνου θεραπείας. Αποτέλεσμα είναι η διατήρηση ανέπαφων των ανατομικών δομών όπως οι παρωτίδες ή οι σιελογόνοι αδένες, με συνέπεια τη μείωση των παρενεργειών όπως η ξηροστομία. Η εφαρμογή της συγκεκριμένης ακτινοθεραπευτικής μεθόδου απαιτεί πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο κέντρο με ειδικό τεχνικό εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό.

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Η Δρ. Δέσποινα Κατσώχη είναι ογκολόγος – ακτινοθεραπευτής, εξειδικευμένη στις νεότερες τεχνικές της ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας και στους συνδυασμούς των θεραπευτικών ογκολογικών σχημάτων. Ακτινοθεραπεία - aktinotherapeia.gr