Ο καρκίνος του λάρυγγα αποτελεί μεγάλη πρόκληση για τον ακτινοθεραπευτή ογκολόγο αφού ακόμα και σε προχωρημένα στάδια έχει σχετικά υψηλά ποσοστά ίασης εάν αντιμετωπιστεί σωστά.

Εξαιτίας των ποσοστών αυτών ο καρκίνος του λάρυγγα θεωρείται ως η καλύτερη εφαρμογή της ιδέας της διατήρησης του οργάνου στην αντιμετώπιση του ογκολογικού ασθενή. Σκοπός του ακτινοθεραπευτή ογκολόγου δεν είναι πλέον μόνο η ίαση του ασθενούς αλλά και η άριστη λειτουργία του οργάνου όπως η διατήρηση της φωνής. Οι προηγμένες ακτινοθεραπευτικές τεχνικές εγγυώνται πλέον όχι μόνο για τη διατήρηση του λάρυγγα αλλά και για την άριστη λειτουργία του σε αντιδιαστολή με τη λίαν τραυματική εμπειρία της λαρυγγεκτομής (απώλεια φωνής και μόνιμη τραχειοστομία) τόσο για τον ασθενή όσο και για το οικείο περιβάλλον του.

Τις προηγούμενες δεκαετίες ο καρκίνος του λάρυγγα αντιμετωπιζόταν είτε με χειρουργική επέμβαση είτε με ακτινοθεραπεία ή και με συνδυασμό των δύο μεθόδων. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μεγάλη πρόοδος τόσο στον τομέα της χειρουργικής όσο και στην ακτινοθεραπεία. Η τεχνολογική ανάπτυξη ώθησε την ακτινοθεραπευτική κοινότητα στο να κατανοήσει καλύτερα έννοιες όπως, η επίδραση της δόσης στον όγκο, η διάρκεια της θεραπείας αλλά και τα όρια της περιοχής που πρέπει να ακτινοβολείται ανάλογα με την εντόπιση της νόσου. Επιπλέον η αλματώδης ανάπτυξη των απεικονιστικών μεθόδων, αξονική τομογραφία(CT), μαγνητική τομογραφία (MRI) και ποζιτρονιακή τομογραφία (PET-CT) σε συνδυασμό με συστήματα σύντηξης –υπέρθεσης εικόνων άλλαξαν ριζικά τον τρόπο αντιμετώπισης με αποτέλεσμα την εξατομίκευση του θεραπευτικού σχήματος για τον κάθε ασθενή.

Σημαντικοί προγνωστικοί παράγοντες είναι η έκταση και η ανατομική εντόπιση της νόσου η οποία διαχωρίζεται σε υπεργλωττιδικό, γλωττιδικό και υπογλωττιδικό καρκίνο του λάρυγγα. Είναι απαραίτητη η σταδιοποίηση και η ταυτοποίηση (βιοψία) της νόσου πριν την έναρξη οποιουδήποτε θεραπευτικού χειρισμού. Θεραπεία εκλογής για τον πρώιμο καρκίνο του λάρυγγα είναι η ακτινοθεραπεία ενώ για προχωρημένα στάδια ο συνδυασμός ΑΚΘ με χημειοθεραπεία αυξάνει τις πιθανότητες διατήρησης του οργάνου. Η αλματώδης ανάπτυξη των ακτινοθεραπευτικών μεθόδων όπως ο τρισδιάστατος σύμμορφος σχεδιασμός (3D-CRT) ,η διαμορφούμενης έντασης ΑΚΘ (IMRT) και η τοξοειδούς δέσμης ακτινοβολία (VMAT) είχαν ως αποτέλεσμα η ακτινοθεραπεία να κατέχει πρωταρχικό ρόλο στην θεραπευτική αντιμετώπιση του καρκίνου του λάρυγγα συμβάλλοντας στη διατήρηση του οργάνου και στον τοπικοπεριοχικό έλεγχο της νόσου .

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Η Δρ. Δέσποινα Κατσώχη είναι ογκολόγος – ακτινοθεραπευτής, εξειδικευμένη στις νεότερες τεχνικές της ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας και στους συνδυασμούς των θεραπευτικών ογκολογικών σχημάτων. Ακτινοθεραπεία - aktinotherapeia.gr