Στον διηθητικό καρκίνο της ουροδόχου κύστης ο ρόλος της ακτινοθεραπευτικής αγωγής είναι ακόμη και σήμερα κάτω από μια συνεχή μελέτη ώστε να καθιερωθεί η πλέον ενδεδειγμένη προσέγγιση που θα εξασφαλίζει τον έλεγχο της νόσου και την αποτροπή των παρενεργειών, όπως η συρρίκνωση της κύστης.

Με το συνδυασμό της ακτινοθεραπευτικής αγωγής με χημειοθεραπεία, και ιδιαίτερα πλατίνα, αναπτύχθηκαν πρωτόκολλα θεραπείας τα οποία επιτυγχάνουν υψηλά ποσοστά ανταπόκρισης της νόσου, υψηλή πενταετή επιβίωση και διατήρηση της κύστης σε περισσότερους από τους μισούς ασθενείς.

Η συνεργασία με τον χειρουργό-ουρολόγο και η προσεκτική παρακολούθηση του ασθενούς κατά τη διάρκεια της θεραπείας καταφέρνει το θεραπευτικό σχήμα να προσαρμόζετε σε κάθε ασθενή έτσι ώστε να επιτυγχάνετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Η Δρ. Δέσποινα Κατσώχη είναι ογκολόγος – ακτινοθεραπευτής, εξειδικευμένη στις νεότερες τεχνικές της ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας και στους συνδυασμούς των θεραπευτικών ογκολογικών σχημάτων. Ακτινοθεραπεία - aktinotherapeia.gr