Η βραχυθεραπεία προστάτη είναι μία μορφή ακτινοβολίας που λειτουργεί ακτινοβιολογικά με τρόπο παρόμοιο με την εξωτερική ακτινοβολία. Με την βραχυθεραπεία οι πηγές  τοποθετούνται μέσα στον αδένα, με αποτέλεσμα να χορηγείται πολύ μεγάλη δόση στον προστάτη προφυλάσσοντας τους παρακείμενους ιστούς.

Ποια είναι η καλύτερη αντιμετώπιση του εντοπισμένου καρκίνου του προστάτη παραμένει ακόμη ένα θέμα αμφιλεγόμενο.

βραχυθεραπεία προστάτη

 

 

Για την πλειονότητα τουλάχιστον των ουρολόγων η ριζική προστατεκτομή παραμένει ακόμη η βασική θεραπεία (Gold Standard). Τελευταία οι γιατροί όλων των χειρουργικών ειδικοτήτων προσανατολίζονται σε λιγότερο τραυματικούς θεραπευτικούς χειρισμούς. Ιδιαίτερα ηλικιωμένα άτομα με βεβαρημένη γενικότερη κατάσταση υγείας έχουν ανάγκη από αναίμακτες λύσεις.

Η επικράτηση του PSA ως πρώτου μεγέθους διαγνωστικού δείκτη έχει λάβει τεράστια έκταση μεταξύ του ανδρικού πληθυσμού. Είναι γεγονός ότι ο συνδυασμός PSA, δακτυλικής εξέτασης και διορθικού υπερηχογραφήματος αύξησε εντυπωσιακά το ποσοστό της διάγνωσης των ενδοκαψικών (πρώιμων) μορφών του προστατικού καρκίνου. Η πληροφόρηση έχει εντατικοποιηθεί και οι προσδοκίες των ανδρών για τα οφέλη της πρώιμης διάγνωσης είναι υψηλές. Κατά συνέπεια υψηλές είναι και οι προσδοκίες για θεραπευτικές μεθόδους ριζικές όσον αφορά το αποτέλεσμα αλλά με ελαχιστοποίηση των συνεπειών της θεραπείας όσον αφορά τη ποιότητα ζωής. Αυτή ακριβώς είναι η πρόταση της βραχυθεραπείας του προστάτη αδένα.

Η ένδειξη της βραχυθεραπείας στην αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη είναι ιδανική στους ασθενείς χαμηλού και μεσαίου κινδύνου. Στις περιπτώσεις ασθενών υψηλού κινδύνου η βραχυθεραπεία είναι επιβεβλημένη διότι σε συνδυασμό με την εξωτερική ακτινοθεραπεία επιτυγχάνει κλιμάκωση της ακτινοθεραπευτικής δόσης ενδοπροστατικά, χωρίς να αυξήσει τις παρενέργειες των πέριξ υγιών ιστών. Είναι γνωστό ότι το θεραπευτικό αποτέλεσμα είναι άμεσα συνδεδεμένο και εξαρτημένο από το ύψος της ακτινοθεραπευτικής δόσης.

Δύο μορφές βραχυθεραπείας προστάτη έχουν επικρατήσει σήμερα. Η μόνιμη εμφύτευση ραδιενεργών  κόκκων, είναι εκείνη κατά την οποία  πολύ μικροί ραδιενεργοί κόκκοι τοποθετούνται μόνιμα μέσα στον αδένα του προστάτη. Η υψηλού ρυθμού δόσης βραχυθεραπεία ή προσωρινή εμφύτευση όπου μια ραδιενεργή πηγή  τοποθετείται μέσω καλωδίων στον αδένα  και αφαιρείται μετά την χορήγηση της ακτινοβολίας.

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Η Δρ. Δέσποινα Κατσώχη είναι ογκολόγος – ακτινοθεραπευτής, εξειδικευμένη στις νεότερες τεχνικές της ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας και στους συνδυασμούς των θεραπευτικών ογκολογικών σχημάτων. Ακτινοθεραπεία - aktinotherapeia.gr