Η αλματώδης τεχνολογική ανάπτυξη στον τομέα της ακτινοθεραπείας (ΑΚΘ) σε συνδυασμό με τις προηγμένες χειρουργικές τεχνικές οδήγησαν σε υψηλότερα ποσοστά ίασης με σαφώς μειωμένο ποσοστό πρώιμων και όψιμων παρενεργειών.

Η αξιολόγηση του ρόλου της προεγχειρητικής ή της μετεγχειρητικής ακτινο-χημειοθεραπείας ανάλογα με την κλινική αναγκαιότητα, ως συμπληρωματικές θεραπείες, στην χειρουργική επέμβαση, στον προχωρημένο καρκίνο του παχέος εντέρου και ορθού (στάδιο ΙΙΙ και επιλεγμένες περιπτώσεις σταδίου ΙΙ).
Είκoσι πέντε ασθενείς με καρκίνο του oρθού υποβλήθηκαν σε συνδυαστική ΑΚΘ/ΧΜΘ χρησιμοποιώντας προηγμένες τεχνικές ΑΚΘ όπως τρισδιάστατη σύμμορφη ΑΚΘ (3D-CRT) και διαμορφούμενης έντασης ΑΚΘ (IMRT). Χρησιμοποιήθηκε γραμμικός επιταχυντής υψηλής ενέργειας 18MV με συνολική δόση 4500-6000cGy στην περιοχή της νόσου και των τοπικοπεριοχικών λεμφαδένων. Η θεραπεία έγινε με τα συστήματα σχεδιασμού NOMOS και ΟNCENTRA . Mέσος όρος παρακολούθησης τα 5 έτη.Μελετήθηκαν τα θεραπευτικά αποτελέσματα της συνδυαστικής ακτινοθεραπείας με τις τεχνικές δυνατότητες της προηγμένης τεχνολογίας και της χημειοθεραπείας. Αναλύσαμε τη σχέση της συνολικής δόσης ακτινοθεραπείας στον τελικό έλεγχο της νόσου την διακοπή της θεραπείας, τις πρώιμες και όψιμες παρενέργειες.

Οι ασθενείς της μελέτης δεν εμφάνισαν πρώιμες παρενέργειες και απώτερη τοξικότητα. Επιτεύχθη ο τοπικός έλεγχος της νόσου με ικανοποιητική ποιότητα ζωής. Ο συνδυασμός ακτινοθεραπείας (ΑΚΘ) και χημειοθεραπείας (ΧΜΘ) με στόχο την ακρίβεια και τον απόλυτο έλεγχο της θεραπείας, διαφαίνεται πως τροποποιούν πλέον τα δεδομένα σε ότι αφορά την συμπληρωματική ΑΚΘ-ΧΜΘ.

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Η Δρ. Δέσποινα Κατσώχη είναι ογκολόγος – ακτινοθεραπευτής, εξειδικευμένη στις νεότερες τεχνικές της ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας και στους συνδυασμούς των θεραπευτικών ογκολογικών σχημάτων. Ακτινοθεραπεία - aktinotherapeia.gr