Η ακτινοθεραπεία αποτελεί την κύρια θεραπεία για τον καρκίνο του ρινοφάρυγγα και στόχος της είναι η ίαση. Η χειρουργική προσπέλαση της περιοχής περιορίζεται  μόνο στη λήψη βιοψίας από την κυρίως εντόπιση ή τραχηλικό λεμφαδένα. Εξαιτίας της δύσκολης ανατομικής προσέγγισης και της πολυπλοκότητας των ανατομικών δομών της περιοχής  απαιτείται  μεγάλη εμπειρία από τον ακτινοθεραπευτή ογκολόγο και χρήση προηγμένων τεχνικών ακτινοθεραπείας. Εφαρμόζεται υψηλή δόση ακτινοθεραπείας με παράλληλη προφύλαξη των ευαίσθητων ανατομικών οργάνων που γειτνιάζουν όπως, του νωτιαίου μυελού, των κρανιακών νεύρων, της βάσης του εγκεφάλου των σιελογόνων αδένων, του δέρματος κτλ. Η ακτινοθεραπεία συνδυάζεται με χημειοθεραπεία για καλύτερα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα.

Σε πολλά κέντρα η ακτινοθεραπευτική προσέγγιση της νόσου παραμένει ο τρισδιάστατος σχεδιασμός θεραπείας(3D-CRT). Πιο σύγχρονες τεχνικές  σχεδιασμού αποτελούν η διαμορφούμενης έντασης ΑΚΘ (IMRT) και η τοξοειδούς δέσμης ακτινοβολία (V-MAT). Η τελευταίας τεχνολογίας γραμμικοί επιταχυντές με ενσωματωμένα συστήματα απεικονιστικά κατευθυνόμενης ΑΚΘ (IGRT) όπως αξονικό τομογράφο κωνοειδούς δέσμης (CBCT) και ηλεκτρονικά συστήματα λήψης  ακτινογραφιών(EPID) εγγυώνται για την ασφάλεια και την ακριβή εφαρμογή του πλάνου θεραπείας. Τα πολύφυλλα διαφράγματα (MLC) της τάξεως του 0.4cm μας παρέχουν τη δυνατότητα διαμόρφωσης των ακτινοβολούμενων πεδίων με πολύ μεγάλη ακρίβεια ώστε να προστατεύονται πλήρως οι πέριξ υγιείς ιστοί. Έτσι μειώνονται πολύ οι πρώιμες  και όψιμες παρενέργειες επιτρέποντας παράλληλα την κλιμάκωση της ακτινοθεραπευτικής δόσης  στη νόσο σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα για να επιτευχθεί πλήρης έλεγχος της νόσου.

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Η Δρ. Δέσποινα Κατσώχη είναι ογκολόγος – ακτινοθεραπευτής, εξειδικευμένη στις νεότερες τεχνικές της ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας και στους συνδυασμούς των θεραπευτικών ογκολογικών σχημάτων. Ακτινοθεραπεία - aktinotherapeia.gr