Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται μακροπρόθεσμο όφελος από την ένταξη της ακτινοθεραπείας στην θεραπεία του καρκίνο του μαστού και μειωμένη πιθανότητα όψιμων παρενεργειών. Η εξέλιξη της τεχνολογίας επέφερε και ανάλογη εξέλιξη των ακτινοθεραπευτικών τεχνικών έτσι ώστε να μειωθεί η έκθεση υγιών ιστών κατά την εφαρμογή της ακτινοθεραπείας του μαστού με τελικό σκοπό την αύξηση του θεραπευτικού αποτελέσματος. Αυτό λαμβάνεται υπ όψιν στον μελλοντικό σχεδιασμό των ενδείξεων και εφαρμογών της ακτινοθεραπείας στην καθημερινή κλινική πρακτική για την βελτίωση των αποτελεσμάτων και της επιβίωσης ασθενών με καρκίνο του μαστού.


Κατά τη διάρκεια της ακτινοθεραπείας μια ελαφρά έως μέτρια ερυθρότητα του δέρματος είναι αναμενόμενη και η οποία υποχωρεί μετά την πάροδο 5-10 ημερών.

Η αισθητική εικόνα και ψηλαφητή αίσθηση του ακτινοθεραπευμένου μαστού ένα έτος μετά από την ΑΚΘ δεν διαφέρει από τον άλλο στις περισσότερες των περιπτώσεων. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτούν ο πολύ μικρός ή πολύ βαρύς μαστός. Η συμπληρωματική ΑΚΘ δόση (boost) στην κοίτη του όγκου εκεί που είναι αναγκαίο και εφικτό, είναι συνδεδεμένη, όπως είναι αναμενόμενο, με αυξημένη τοπική αντίδραση και κατά συνέπεια πιθανή επίπτωση στο μακροπρόθεσμο αισθητικό αποτέλεσμα.

Μετά από μαστεκτομή οι ιστοί παραμένουν ελαστικοί και επιτρέπουν την αποκατάσταση. Το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται βέβαια και από το είδος και τη ποιότητα της χειρουργικής επέμβασης και της πιθανής συνέργειας της χημειοθεραπείας.

Επίσης η εμφάνιση δεύτερου πρωτοπαθούς καρκίνου δεν είναι αυξημένη ανάμεσα στις ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ακτινοθεραπεία. Οι καπνίστριες όμως διατρέχουν υψηλό κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του πνεύμονος.

 

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Η Δρ. Δέσποινα Κατσώχη είναι ογκολόγος – ακτινοθεραπευτής, εξειδικευμένη στις νεότερες τεχνικές της ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας και στους συνδυασμούς των θεραπευτικών ογκολογικών σχημάτων. Ακτινοθεραπεία - aktinotherapeia.gr