Η ακτινοθεραπεία παίζει καθοριστικό ρόλο στη θεραπεία του μη μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονος. Συμβάλει στην προεγχειρητική και στη μετεγχειρητική αντιμετώπιση της νόσου.

Σε μη χειρουργήσιμα στάδια της νόσου ή ασθενείς οι οποίοι δεν μπορούν να χειρουργηθούν από άλλα παθολογικά αίτια η ακτινοθεραπεία είναι ο κορμός της θεραπευτικής αντιμετώπισης των ασθενών με  μη μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονος. Ταυτόχρονη ή ετερόχρονη  η ακτινοθεραπεία συνοδεύεται από χημειοθεραπευτικά σχήματα ανάλογα του κυτταρικού τύπου της νόσου.

 

Στοχευμένη, απεικονιστικά καθοδηγούμενη ακτινοθεραπεία

Ανεξάρτητα ιστολογικού τύπου η συνολική δόση της ακτινοθεραπευτικής αγωγής παίζει καταλυτικό ρόλο στη έκβαση του αποτελέσματος. Ακτινοθεραπευτική συνολική δόση πέραν των 50Gy ακόμη και των 60Gy αποβαίνει ευνοϊκή για την ανταπόκριση και την επιβίωση των ασθενών.

Η προοδευτική αύξηση των συνολικών δόσεων της ακτινοθεραπευτικής αγωγής οδηγεί αναπόφευκτα σε αύξηση των παρενεργειών του υγιούς πνευμονικού παρεγχύματος.  Η μετακτινική πνευμονίτιδα εξαρτάται από τον όγκο του πνευμονικού παρεγχύματος που εκτίθεται  σε δόση ακτινοβολίας πέραν των 20Gy. Αναδρομική ανάλυση ασθενών που εμφάνισαν μετακτινική πνευμονίτιδα διατύπωσε τη σπουδαιότητα πέραν της συνολικής δόσης και της ημερησίας δόσης της ακτινοθεραπευτικής αγωγής καθώς και της τεχνικής προσέγγισης του ογκικού στόχου. Εκτός από το πνευμονικό παρέγχυμα ο οισοφάγος, η καρδιά και ο νωτιαίος μυελός περιορίζουν την συνολική δόση της ακτινοθεραπείας.

Η ανάγκη να ξεπεράσουμε τους περιορισμούς που καθορίζουν οι ανατομικές ιδιαιτερότητες του πνεύμονος οδήγησε στην ανάπτυξη ειδικών τεχνικών ακτινοθεραπείας, οι οποίες δημιούργησαν αισθήματα αισιοδοξίας και υψηλών προσδοκιών.

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Η Δρ. Δέσποινα Κατσώχη είναι ογκολόγος – ακτινοθεραπευτής, εξειδικευμένη στις νεότερες τεχνικές της ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας και στους συνδυασμούς των θεραπευτικών ογκολογικών σχημάτων. Ακτινοθεραπεία - aktinotherapeia.gr