Ο καρκίνος του πνεύμονα έχει αναγνωριστεί ως πρώτη αιτία θανάτου από καρκίνο, με περίπου 1,3 εκατομμύρια ανθρώπους να διαγιγνώσκονται κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο.

Κατά την τελευταία δεκαετία, τα ποσοστά θνησιμότητας των ανδρών με καρκίνο έχουν μειωθεί, ενώ αντίθετα εκείνα των γυναικών παρουσιάζουν σταθερή αύξηση, λόγω του μεγάλου αριθμού των γυναικών που ακόμη καπνίζουν. Οι πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της έρευνας έχουν βελτιώσει την πρόληψη και την ποιότητα ζωής των ασθενών. Άλυτο πρόβλημα παραμένει η βελτίωση της πρόγνωσης και των θεραπευτικών επιλογών.

Ο καρκίνος του πνεύμονα δεν είναι μία ενιαία νόσος, αλλά ένα σύνολο από διαφορετικές ασθένειες που χρήζουν διαφορετικής προσέγγισης και αντιμετώπισης. Η πλειοψηφία των ασθενών με χειρουργικά εξαιρέσιμο όγκο υποτροπιάζει σε σύντομο χρονικό διάστημα. Πρόσφατες μελέτες για νέες μοριακές θεραπείες και ανοσοθεραπεία υπόσχονται και την εξατομικευμένη προσέγγιση και την μείωση του κινδύνου υποτροπής μετά το χειρουργείο. Στόχος είναι η παραγωγή εμβολίων για τη βελτίωση της επιβίωσης από τον καρκίνο πρώιμου σταδίου.

Το κάπνισμα είναι μακράν ο πιο σημαντικός παράγοντας που συμβάλλει στην ανάπτυξη του καρκίνου του πνεύμονα, καθώς ευθύνεται έως και για το 85% των περιπτώσεων, αλλά και άλλοι παράγοντες μπορούν να παίξουν κάποιο ρόλο.

Οι διαφορές στα ποσοστά επιβίωσης του καρκίνου του πνεύμονα σε ολόκληρη την ΕΕ είναι σημαντικές σε μεγάλο βαθμό εξαιτίας των διαφορετικών συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης αλλά και της έγκαιρης εξέτασης των ασθενών. Διαφορετικοί είναι και οι εφαρμοζόμενοι κανονισμοί απαγόρευσης του καπνίσματος στις διάφορες χώρες.

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Η Δρ. Δέσποινα Κατσώχη είναι ογκολόγος – ακτινοθεραπευτής, εξειδικευμένη στις νεότερες τεχνικές της ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας και στους συνδυασμούς των θεραπευτικών ογκολογικών σχημάτων. Ακτινοθεραπεία - aktinotherapeia.gr