Στόχος όλων των τεχνικών προσπαθειών είναι η ελαχιστοποίηση των καθημερινών αποκλίσεων του ογκικού στόχου είτε λόγω θέσης του ασθενούς, είτε λόγω εσωτερικής κίνησης των οργάνων του ασθενούς. Για την σταθεροποίηση καθημερινή επανάληψη της συγκεκριμένης θέσης του ασθενούς κατά την διάρκεια της θεραπείας χρησιμοποιούνται από την απλή θερμοπλαστική μάσκα (κεφαλή-τράχηλος έως την στερεοτακτική στεφάνη και τα εξειδικευμένα συστήματα ακινητοποίησης κορμού, πυέλου και ακρών.Η χρήση συστημάτων ακινητοποίησης και απεικονιστικά κατευθυνόμενης ακτινοθεραπείας (IGRT) αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή στερεοταξίας (στερεοτακτικής ακτινοχειρουργικής και στερεοτακτικής ακτινοθεραπείας).

Για τον έλεγχο της εσωτερικής κίνησης των οργάνων εξαιτίας της αναπνοής χρησιμοποιούνται διάφορα συστήματα παρακολούθησης της αναπνοής (Gating) ή εντοπισμού της θέσης του όγκου στόχου ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της θεραπείας με την χρήση ακτινοσκιερών κόκκων (fiducial markers) που τοποθετούνται στον στόχο (π.χ. προστάτης) και γίνονται διακριτοί από τα συστήματα απεικόνισης των γραμμικών επιταχυντών.

Η ακτινοθεραπευτική ογκολογία με όλες αυτές τις δυνατότητες αποκτά νέο ενδιαφέρον και είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει θεραπευτικές προκλήσεις και νέες ενδείξεις στον ευρύτερο τομέα της αντιμετώπισης των συμπαγών όγκων.

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Η Δρ. Δέσποινα Κατσώχη είναι ογκολόγος – ακτινοθεραπευτής, εξειδικευμένη στις νεότερες τεχνικές της ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας και στους συνδυασμούς των θεραπευτικών ογκολογικών σχημάτων. Ακτινοθεραπεία - aktinotherapeia.gr