Εφαρμόζονται δύο μορφές βραχυθεραπείας προστάτη. Η μόνιμη εμφύτευση ραδιενεργών κόκκων, κατά την οποία  πολύ μικροί ραδιενεργοί κόκκοι τοποθετούνται μόνιμα μέσα στον αδένα του προστάτη. Η προσωρινή εμφύτευση (afterloading), είναι εκείνη στην οποία η ραδιενεργή πηγή ακτινοβολεί τον αδένα κατά τη διέλευση της.

Ραδιενεργά ισότοπα που χρησιμοποιούνται στη βραχυθεραπεία:

  • Στην τεχνική μόνιμης εμφύτευσης τα ισότοπα που συνήθως χρησιμοποιούνται είναι Παλλάδιο-103 (Pd-103) ή Ιώδιο-125 (Ι-125). Η μέση ενέργεια του είναι 27 KeV  και ο χρόνος ημιζωής 60 ημέρες που σημαίνει ότι κάθε 2 μήνες εξασθενεί το μισό από το ισότοπο. Η μέση ενέργεια του Pd-103 είναι 25 KeV  και ο χρόνος ημιζωής του είναι 17 ημέρες, έχει υψηλότερο ρυθμό δόσης σε σχέση με το I-125.
  • Στην προσωρινή εμφύτευση χρησιμοποιείται πηγή Ir192 με μέση ενέργεια 412 KeV και χρόνο ημιζωής 74 ημέρες.

Τόσο η βραχυθεραπεία με την τεχνική της μόνιμης εμφύτευσης όσο και η προσωρινή μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν μονοθεραπεία ή να συνδυαστούν με εξωτερική ακτινοβολία.Έχουν επικρατήσει δύο τεχνικές μόνιμης εμφύτευσης βραχυθεραπείας:

  1. Η «μέθοδος Seattle», Μέθοδος εμφύτευσης Seattle: Προσχεδιασμένη τεχνική  καθοδηγούμενη από  υπέρηχο, τεχνική που αναπτύχθηκε από τον J.Blasco.
  2. H «Real time τεχνική», Μέθοδος εμφύτευσης Real Time: Με  σχεδιασμό  και πραγματική απεικόνιση κατά την διάρκεια του χειρουργείου καθοδηγούμενη από  υπέρηχο, νεότερη τεχνική που αναπτύχθηκε από τους Stock και N. Stone

 

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Η Δρ. Δέσποινα Κατσώχη είναι ογκολόγος – ακτινοθεραπευτής, εξειδικευμένη στις νεότερες τεχνικές της ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας και στους συνδυασμούς των θεραπευτικών ογκολογικών σχημάτων. Ακτινοθεραπεία - aktinotherapeia.gr