Ο πόνος σε κάθε άνθρωπο είναι ένα αίσθημα ανεπιθύμητο, το οποίο προκαλεί φόβο,  ένα σύμπτωμα που δημιουργεί  ανησυχία και οδηγεί στο γιατρό, μια κατάσταση η οποία επηρεάζει τη καθημερινή ζωή, τον ύπνο,  την κοινωνικότητα, την ψυχολογική διάθεση, τη συγκέντρωση. Πολλές φορές είναι το πρώτο σύμπτωμα που οδηγεί στη διάγνωση του καρκίνου.

Ο καρκινικός πόνος προκαλείται είτε από μεταστάσεις π.χ. στα οστά, είτε από διήθηση στη περιοχή της νόσου.

Ο πόνος μπορεί να είναι τοπικός δηλαδή στο σημείο που προκαλείται αλλά μπορεί να αισθανόμαστε την μετάδοσή του κατά μήκος κάποιου νεύρου. Η κλινική εξέταση του ασθενούς είναι σημαντική και συνδυαστική με την απεικόνιση (ακτινογραφία, αξονική, σπινθηρογράφημα κλπ). Ο ασθενής με καρκίνο δεν πρέπει να πονάει.

Διαθέτουμε πλειάδα φαρμακευτικών σκευασμάτων οπιούχων και μη σε διάφορες μορφές χορήγησης, διαδερμική, ενέσιμη, πόσιμη. Η συστηματική χορήγηση του κατάλληλου φαρμάκου στη σωστή δοσολογία σύμφωνα με τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού ανακουφίζει από το σύμπτωμα και βελτιώνει τη ποιότητα ζωής του ασθενούς.

Ένα ισχυρό όπλο κατά του άλγους και ειδικά καρκινικού πόνου με θεραπευτικές ιδιότητες είναι η ακτινοθεραπεία. Η ακτινοθεραπεία έχει αποδειχθεί ότι είναι μια αποτελεσματική θεραπεία, για την αντιμετώπιση των μεταστάσεων στα οστά (κόκκαλα) ή της τοπικής διήθησης της νόσου, με επακόλουθο την μόνιμη ανακούφιση των συμπτωμάτων.

Τα φάρμακα σε αυτή τη περίπτωση χρησιμεύουν για την ανακούφιση του ασθενούς μέχρι να ολοκληρωθεί η δράση της ακτινοθεραπείας.  Χρησιμοποιούνται πολλά θεραπευτικά σχήματα. Πρόσφατες μετα-αναλύσεις έχουν δείξει την ίδια αποτελεσματικότητα μεταξύ των διαφορετικών θεραπευτικών σχημάτων.

Με τα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας έχουμε τη δυνατότητα εξωκρανιακής στερεοταξίας σε απόλυτα εντοπισμένο σημείο και σύντομο χρόνο χρόνο θεραπείας για το υποκείμενο πρόβλημα (καρκινική διήθηση οστική ή μη) χωρίς να προκληθεί βλάβη στους γειτονικούς υγιείς ιστούς, χωρίς αιματολογική τοξικότητα.

Έτσι ο ασθενής μπορεί να ακολουθήσει τη χημειοθεραπευτική αγωγή χωρίς μεγάλη διακοπή και καθυστέρηση ή επιβάρυνση της γενικής κατάστασης και με άμεσο ανακουφιστικό αποτέλεσμα.

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Η Δρ. Δέσποινα Κατσώχη είναι ογκολόγος – ακτινοθεραπευτής, εξειδικευμένη στις νεότερες τεχνικές της ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας και στους συνδυασμούς των θεραπευτικών ογκολογικών σχημάτων. Ακτινοθεραπεία - aktinotherapeia.gr