Αναφέρουμε περιστατικό ασθενούς 26 ετών που προσήλθε με έντονα  συμπτώματα απόφραξης  του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος. Η ιστολογική εξέταση έδειξε πρωτοπαθές λεμφοεπιθηλίωμα τραχείας, μια εξαιρετικά σπάνια κακοήθεια. Ο ασθενής υποβλήθηκε σε ριζική ακτινοθεραπευτική αγωγή σε συνδυασμό με ταυτόχρονη εβδομαδιαία χορήγηση χημειοθεραπείας. Ο ασθενής ανέχτηκε πολύ καλά τη θεραπεία. Μετά το πέρας των θεραπειών, ο κλινικοεργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος έδειξε πλήρη εξάλειψη της νόσου. Έξι χρόνια μετά, ο ασθενής παραμένει ελεύθερος νόσου και χωρίς ανεπιθύμητες-απώτερες παρενέργειες.

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Η Δρ. Δέσποινα Κατσώχη είναι ογκολόγος – ακτινοθεραπευτής, εξειδικευμένη στις νεότερες τεχνικές της ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας και στους συνδυασμούς των θεραπευτικών ογκολογικών σχημάτων. Ακτινοθεραπεία - aktinotherapeia.gr

Leave a Reply