«ΑΚΟΣ- Καρκίνος: Θεραπεία Σώµατος και Ψυχής»Η αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία

«ΑΚΟΣ-Καρκίνος: Θεραπεία Σώµατος και Ψυχής»

τιµά γυναίκες – φάρους στον αγώνα κατά του καρκίνου της παιδικής ηλικίας

την Τρίτη 27 Μαρτίου

µε οικοδέσποινα την Πρόεδρο της «ΑΚΟΣ», Δρ Δέσποινα Κατσώχη, επικεφαλής της Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογικής Συνεργασίας,

στις 19.00, στο Ίδρυµα Θεοχαράκη (Βασ. Σοφίας 9 & Μέρλιν 1, Αθήνα)

 

 

Γυναίκες σύµβολα, πρωταγωνίστριες, σε πολλούς τοµείς της ζωής, που ένωσαν τις δυνάµεις τους και, για πάνω από 30  χρόνια,  λειτουργούν  υποδειγµατικά  στον  ευαίσθητο χώρο της παιδιατρικής ογκολογίας καταγράφοντας νίκες στη βελτίωση των συνθηκών και της ποιότητας των θεραπευτικών µεθόδων,  δηµιουργώντας  συνθήκες  εφάµιλλες  των ευρωπαϊκών και αµερικανικών κέντρων.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα τιµηθούν:

 • Η κα Ελένη Βασιλάτου Κοσµίδη, Παιδίατρος Ογκολόγος, µε περισσότερες από τρεις δεκαετίες στην υπηρεσία της παιδιατρικής ογκολογίας, Διευθύντρια του Παιδιατρικού Ογκολογικού Τµήµατος και Πρόεδρος του Επιστηµονικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».
 • Η κα Μαρία Συνοδινού Μενεγάκη, ακτινοθεραπευτής ογκολόγος, ειδικευµένη στην ακτινοθεραπεία των παιδιατρικών νεοπλασιών, µε αποκλειστική ενασχόληση την παιδιατρική ακτινοθεραπευτική  ογκολογία,  Διευθύντρια  του  Πρότυπου Ακτινοθεραπευτικού Κέντρου Παιδιών και Εφήβων.
 • Η κα Μαρία Τριφωνίδου, Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Γονέων Παιδιών που έτυχε να νοσήσουν από νεοπλασµατική ασθένεια, «Φλόγα»
 • Η κα Αιµιλία Τσίρου, Πρόεδρος του συλλόγου Νέων που έχουν Αποθεραπευτεί από νεοπλασµατική ασθένεια, «Κύτταρο».

Οι δράσεις, βέβαια, δεν περιορίζονται σε µια τιµητική εκδήλωση.

Η «ΑΚΟΣ» προχωρά στη δηµιουργία ενός δικτύου παρακολούθησης αποθεραπευµένων ενηλίκων, απευθύνοντας ανοιχτή πρόσκληση σε κάθε επιστήµονα που θέλει να συµβάλει µε τις δυνάµεις του.

Στόχος του δικτύου η εξειδικευµένη και στοχευµένη παρακολούθηση των παιδιών που αποθεραπευτήκαν  και  προχώρησαν  στη  ζωή.  Θα  λειτουργήσει  στο  πλαίσιο  του  Συλλόγου

«Κύτταρο», που διαθέτει, ήδη, ένα δίκτυο εθελοντών γιατρών της  «ΑΚΟΣ»,  που πλαισιώνεται από ακόµη 20 εθελοντές γιατρούς.

Η πορεία της προσπάθειας θα αποτυπώνεται στο «Ηµερολόγιο Αποθεραπείας», ένα συνοδευτικό βιβλιάριο µεταθεραπευτικής παρακολούθησης του ατόµου που ασθένησε στο παρελθόν.

 

Και λίγα λόγια για την «ΑΚΟΣ»:

Η εταιρεία, που το όνοµα της στα αρχαία ελληνικά σηµαίνει «θεραπεία», έχει στόχο µεταξύ άλλων:

 • Την αξιοποίηση, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, των προόδων της ιατρικής επιστήµης, τόσο στο διαγνωστικό και θεραπευτικό επίπεδο, όσο και στον τοµέα της εκπαίδευσης, της πρόληψης και της αγωγής υγείας.
 • Την ευαισθητοποίηση και δραστηριοποίηση της κοινής γνώµης και των φορέων της δηµόσιας διοίκησης στη σχέση της υγείας µε την κοινωνία και το περιβάλλον.
 • Την αναζήτηση µιας πιο ουσιαστικής ηθικής στη διαχείριση των θεµάτων της υγείας.
 • Τη δηµιουργία προϋποθέσεων για πρόληψη του καρκίνου σε οµάδες πληθυσµού.
 • Τη συµβολή στον εκσυγχρονισµό των νοσοκοµειακών και άλλων δοµών για την αντιµετώπιση των καρκινοπαθών.
 • Την εθελοντική προσφορά των µελών της, όπου το απαιτούν εθνικές και κοινωνικές ανάγκες.
 • Την εκρίζωση των προκαταλήψεων και των στιγµάτων που σχετίζονται µε τον καρκίνο, ώστε να επαναπροσδιοριστεί η νόσος ως µία βιολογική πάθηση που θεραπεύεται και όχι ως µια κοινωνική κατάσταση.
 • Την πρόσβαση όλων των πολιτών στην πληροφόρηση, σε ό,τι αφορά στον καρκίνο, την πρόληψη, τη διάγνωση, τη θεραπεία, την ανακουφιστική φροντίδα αλλά και την ψυχολογική, συναισθηµατική και πρακτική τους υποστήριξη.

 

Οι αρχές της «ΑΚΟΣ» αποτυπώνονται στην ακροστιχίδα της:

Αξιολογώντας το παρελθόν βγάζουµε πολύτιµα συµπεράσµατα που σηµατοδοτούν την πορεία µας στο µέλλον.

Καταξιωµένοι ιατροί και επιστήµονες, αφοσιωµένοι στη θεραπεία κακοήθων νοσηµάτων ενισχύουν τις δράσεις µας.

Όλη η προσπάθεια µας επικεντρώνεται στην ανακούφιση και τη φροντίδα των παθόντων αλλά και στην προσφορά ουσιαστικής βοήθειας στις οικογένειες τους.

Σεβόµαστε τον αγώνα ιατρών και εθελοντών, και το δικαίωµα των αποθεραπευµένων για στοχευµένη, προσεκτική και λεπτοµερή παρακολούθηση.

Ευχαριστούµε το Ίδρυµα Θεοχαράκη το οποίο παραχωρεί ευγενώς τις εγκαταστάσεις του.

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Η Δρ. Δέσποινα Κατσώχη είναι ογκολόγος – ακτινοθεραπευτής, εξειδικευμένη στις νεότερες τεχνικές της ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας και στους συνδυασμούς των θεραπευτικών ογκολογικών σχημάτων. Ακτινοθεραπεία - aktinotherapeia.gr