Πανελλήνια ποσοτική έρευνα σε πολίτες και γιατρούς

Η πανελλήνια αυτή έρευνα πραγματοποιήθηκε από το Νοσοκομείο Υγεία (Ακτινοθεραπευτική Ογκολογική Συνεργασία) και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν) το καλοκαίρι και φθινόπωρο του 2011 με την συμμετοχή 1050 περίπου ερωτηθέντων. Είχε ως στόχο την καταγραφή των τάσεων χρήσης του Internet για θέματα υγείας. Τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά όσον αφορά την διείσδυση πλέον του Internet στην καθημερινότητα των πολιτών (ασθενών και γιατρών).

Πιο συγκεκριμένα 2 στους 10 Έλληνες χρήστες του Internet χρησιμοποιούν πάρα πολύ συχνά το μέσο αυτό για την ενημέρωσή τους για θέματα υγείας, το 50% μερικές φορές, ενώ μόνο 3 στους 10 δεν το χρησιμοποιούν καθόλου. Από τους πολίτες που χρησιμοποιούν αυτό το ψηφιακό μέσο στην υγεία, το 43%βρίσκει γιατρούς ή/και νοσοκομείο για συγκεκριμένα θέματα υγείας μέσω του Internet και το 35% συμμετέχουν ενεργά σε σχετικά blogs /forums.

Πολύ ενδιαφέρον στοιχείο που προδιαγράφει μελλοντικές προτιμήσεις είναι ότι 1 στους 3 πολίτες του δείγματος θα εμπιστεύονταν πολύ την άποψη ενός γιατρού που έχει δικό του ιατρικό site ή γράφει μεθοδικά σε ιατρικά φόρουμς και 1 στους 3 θα τον ενδιέφερε να συναλλαγεί ηλεκτρονικά με τον γιατρό του. Το internet επίσης πιθανόν θα επηρεάσει τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων υγείας, αφού 4 στους 10 θα διάβαζαν blogs /forums στα οποία γράφουν την ιστορία τους άτομα που είχαν το ίδιο πρόβλημα υγείας.

Το μεταβαλλόμενο αυτό περιβάλλον το αντιλαμβάνεται ήδη ο ιατρικός κόσμος και η έρευνα καταδεικνύει ότι οι νέοι και σοβαρά εκπαιδευμένοι γιατροί είναι ιδιαίτερα ενεργοί στο διαδίκτυο. Ήδη 6 στους 10 γιατρούς επισκέπτονται συχνά εξειδικευμένα sites/blogs/forums για ενημέρωσή τους για τις ιατρικές εξελίξεις, 4 στους 10 συμμετέχουν ενεργά στην ανταλλαγή απόψεων με συναδέλφους τους μέσω Internet, ενώ 3 στους 10 χρησιμοποιούν το Internet για να βρουν γιατρούς ή/και νοσοκομεία εξειδικευμένους στην ειδικότητάς τους.

Παράλληλα όμως υπάρχει και σκεπτικισμός από την άναρχη χρήση του διαδικτύου, αφού 2 στους 3 γιατρούς πιστεύουν ότι η πρόσωπο με πρόσωπο επαφή ασθενούς και γιατρού είναι σημαντική, ενώ 3 στους 10 πιστεύουν ότι τα ιατρικά sites δημιουργούν προβλήματα στην επικοινωνία ασθενή – ιατρού και 2 στους 10 πιστεύουν ότι τα ιατρικά sites δίνουν παραπλανητικές πληροφορίες στους χρήστες. Γενικά, ο ιατρικός κόσμος ανταποκρίνεται ιδιαίτερα δυναμικά στις νέες προκλήσεις και ήδη 1 στους 5 γιατρούς (κυρίως με διδακτορικές σπουδές και κάτω των 55 ετών) διατηρεί ή συμμετέχει ενεργά σε ιατρικά site.

Η έρευνα αυτή, με τα πολύ ενδιαφέροντα της αποτελέσματα, καταγράφει ένα νέο περιβάλλον ενημέρωσης – πληροφόρησης – γνώσης – συνεργασίας – συναλλαγών στο ιατρικό περιβάλλον στην Ελλάδα. Τα λεπτομερή αποτελέσματα, που είναι χρήσιμα σε πρακτικό επίπεδο για τους Έλληνες γιατρούς και γενικά για τον κλάδο υγείας, θα παρουσιασθούν στην ημερίδα “Μαστός: Το αρχαιότερο σύμβολο της γυναίκας στο σύγχρονο κόσμο του διαδικτύου” στις 22 Οκτωβρίου στην Αίγλη Ζαππείου (www.aktinotherapeia.gr)

Δρ. Δ. Κατσώχη,  Καθηγητής Γ. Δουκίδης

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Δρ. Δέσποινα Κατσώχη - aktinotherapeia.gr

Η Δρ. Δέσποινα Κατσώχη είναι ογκολόγος – ακτινοθεραπευτής, εξειδικευμένη στις νεότερες τεχνικές της ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας και στους συνδυασμούς των θεραπευτικών ογκολογικών σχημάτων. Ακτινοθεραπεία - aktinotherapeia.gr