Όγκος εγκεφάλου, είναι οποιοσδήποτε ενδοκρανιακός όγκος και αφορά τον εγκέφαλο, τα κρανιακά νεύρα, τις μεμβράνες που καλύπτουν τον εγκέφαλο (μήνιγγες), το κρανίο, το βλεννογόνο και κωνοειδή αδένα.  Οι εγκεφαλικοί όγκοι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: σε πρωτογενείς που μπορεί να δημιουργηθούν από τα διάφορα είδη των εγκεφαλικών κυττάρων και σε δευτερογενείς, που αναπτύσσονται από καρκινικά κύτταρα τα οποία μεταφέρονται μέσω του αίματος εγκαθίστανται και κάνουν κυτταρικές αποικίες ή αλλιώς μεταστάσεις.
Η ακτινοθεραπεία είναι ο κορμός της θεραπευτικής αντιμετώπισης των ενδοκρανιακών όγκων. Η δράση της είναι αποιδηματικη και κυτταροτοξικη. Διαθέτουμε πλέον μηχανήματα και τεχνικές έτσι ώστε σε ασθενείς με ευνοϊκά χαρακτηριστικά (μεμονωμένες η μονήρεις εγκεφαλικές μεταστάσεις και πλήρη έλεγχο του αρχικού καρκίνου) να έχουν το μέγιστο δυνατόν όφελος από την ακτινοθεραπευτική αγωγή. Στην σημερινή εποχή διαθέτουμε τις εξής επιλογές. Χειρουργική αφαίρεση του όγκου και συμπληρωματική εξωτερική ολοκρανιακή ακτινοθεραπεία, ολοκρανιακή ακτινοθεραπεία με ταυτόχρονη χορήγηση συμπληρωματικής δόσης στον κυρίως όγκο, εξωτερική ακτινοθεραπεία και σε περίπτωση υπολειμματικής νόσου ακτινοχειρουργική, ακτινοχειρουργική, ακτινοχειρουργική και συμπληρωματική ολοκρανιακή ακτινοθεραπεία.
Η συνολική δόση ακτινοβολίας πάντα παραμένει κάτω από τα όρια αντοχής των κυττάρων του εγκεφάλου, έτσι ώστε όσο και να ζήσει ο ασθενής να μην επηρεάζεται η εγκεφαλική του λειτουργία.

Δείτε όλα τα ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

[categorybox category=”ogkoi-egkefalou” title=”Κατηγορία ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ” post_count=”10″ show_author=”false”]
[vc_wp_text title=”ΒΙΝΤΕΟ”][/vc_wp_text][latestblog category=”ogkoi-egkefalou”]