Δρ Κατσώχη Δέσποινα MD,PhD

Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος – Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας ΔΘΚΑ Υγεία

Υπεύθυνη Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος – Κέντρο Βραχυθεραπείας Προστάτη ΔΘΚΑ Υγεία

Επικεφαλής ‘Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογικής Συνεργασίας’ (www.aktinotherapeia.com)

Πρόεδρος της μη κερδοσκοπικής εταιρείας για την πρόληψη του καρκίνου ΑΚΟΣ (www.akoslife.com)

 

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

Επίκουρη Καθηγήτρια Ακτινοθεραπευτικής-Ογκολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου RWTH Aachen Γερμανίας, 1990

Ειδικός Ακτινοπροστασίας και Διαχείρισης Ραδιενεργών Πηγών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Βερολίνου, 1990

Ειδικός Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου RWTH Aachen Γερμανίας, Prof. Dr. Dr. J. Ammon, 1990

Διδακτορική Διατριβή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου RWTH Aachen Γερμανίας, 1987

Ειδικός Ιατρός Ακτινολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου RWTH Aachen Γερμανίας, Prof. Dr. R. Günther, 1987

Πτυχίο Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου RWTH Aachen Γερμανίας, 1983

 

Επαγγελματική Εμπειρία

Επιστημονικός Συνεργάτης του Κέντρου Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του ΔΘΚ Αθηνών ΥΓΕΙΑ, 1995 έως σήμερα

Υπεύθυνη Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος του Κέντρου Βραχυθεραπείας Προστάτη του ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ, 1998 έως σήμερα

Συντονίστρια Ογκολογικής Ακτινοθεραπευτικής Κλινικής του ΔΘΚ Τυράννων Αλβανίας ΥΓΕΙΑ, 2012-2015

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Σχολή Τεχνολόγων Χειριστών Βοηθών Ακτινολόγων της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου RWTH Aachen Γερμανίας, 1990-1995

Υποδιευθύντρια της Πανεπιστημιακής Κλινική Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου RWTH Aachen Γερμανίας, 1990-1995

Επιμελήτρια στην Πανεπιστημιακής Κλινικής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου RWTH Aachen Γερμανίας, 1987-1990

Ειδικευόμενη στο Τμήμα Ακτινοδιαγνωστικής Ραδιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου RWTH Aachen Γερμανίας, 1985-1987

Ειδικευόμενη στην Πανεπιστημιακή Κλινική Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου RWTH Aachen Γερμανίας, 1983-1985

 

Διακρίσεις & Βραβεία:

Κάτοχος Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας (42 23 488) με διεθνή κατοχύρωση για εξειδικευμένο εξάρτημα ακτινοθεραπείας Restituierbare Ausgleichsvorrichtung für die Strahlentherapie (1994)

Τιμητική διάκριση του κοσμήτορα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου RWTH Aachen Γερμανίας για το σύνολο του ακαδημαϊκού και επιστημονικού έργου (1994)

Βραβείο στα e-volution Awards, στην κατηγορία κοινωνική προσφορά, για την πρωτοπόρα και δωρεάν εφαρμογή mastos (2012)

 

Κλινικό Ενδιαφέρον

Νεότερες τεχνολογικές εξελίξεις της ακτινοθεραπείας όπως γ-Knife, cyberknife, IGRT, IMRT, SBRT

Ανάπτυξη ακτινοθεραπευτικών μεθόδων και των συνδυασμών τους (εξωτερική ΑΚΘ, βραχυθεραπεία, στερεοταξία). Έμφαση στο συνδυασμό της ακτινοθεραπευτικής αγωγής με τη χημειοθεραπεία ή / και τις στοχευμένες θεραπείες, με σκοπό τη διατήρηση του προσβληθέντος οργάνου και τον περιορισμό της επίδρασης της ακτινοβολίας στους υγιείς ιστούς.

Διεγχειρητική ακτινοθεραπευτική αγωγή.

Στερεοτακτική ακτινοθεραπευτική αγωγή.

Ενδοκοιλοτική, Ενδοϊστική υψηλού ρυθμού δόσης Βραχυθεραπεία.

Βραχυθεραπεία του προστάτη αδένα δια της εμφύτευσεως ραδιενεργών κόκκων ιωδίου.

 

Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Νεωτεριστικές ακτινοθεραπευτικές τεχνικές και σχήματα.

Ακτινοπροστασία υγιών ιστών.

Προγνωστικοί βιολογικοί παράγοντες ανταπόκρισης της νεοπλασματικής νόσου στα ακτινοθεραπευτικά σχήματα.

Συμμετοχή σε διεθνή πρωτόκολλα και κλινικές μελέτες

Πρώιμα στάδια του καρκίνου του μαστού. Das kleine Mammakarzinom BMFT-STUDIE, Prof. Sauer, Γερμανία

Καρκίνος ορθού, Prof. E Dühmke, Γερμανία

Σεμίνωμα Σταδίου Ι, Prof. L Weissbach, Γερμανία

Παιδιατρική Ογκολογία, SIOP, Γερμανία

Λεμφώματα ενηλίκων, Μ.Hodgkin΄s, Prof. V Diehl, Γερμανία

Βραχυθεραπεία προστάτη αδένα R Sock και N Stone, School of Medicine Mount Sinai N. Νέα Υόρκη, ΗΠΑ & Prof. S Machtens, Bergisch-Gladbach, Γερμανία

Μέλος Εταιρειών/ Μέλος Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

Αμερικανική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας (ASTRO)

Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας (ESTRO)

Γερμανική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας (DEGRO)

Γερμανική Αντικαρκινική Εταιρεία (DKG)

Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας

Γερμανική Εταιρεία Ακτινολογίας

Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία

Αμερικάνικη Εταιρεία Βραχυθεραπείας Προστάτη

Ευρωπαϊκή Εταιρεία Στερεοταξίας ACCURAY European Workshop on Extracranial Radiosurgery and Stereotactic Radiation Therapy

Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νευροογκολογίας EANO

European Association of Neurooncology και Leksell Gamma Knife Society

 

Βιβλιογραφία

Α. Διδακτορική Διατριβή (1987), Τίτλος:

Θεραπευτικές μέθοδοι για τις εγκεφαλικές μεταστάσεις. Αποτελέσματα ανάλυσης 202 ασθενών.

(Behandlungsmodalitäten bei Hirnmetastasen. Ergebnisse einer Analyse von 202 Patienten).

Β. Υφηγεσία (1990), Τίτλος:

Ανάπτυξη νέων τεχνικών στην μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία του καρκίνου του μαστού. Έκθεση των ακτινοφυσικών δεδομένων. Ανάλυση των κλινικών αποτελεσμάτων και ακτινική αντίδραση λαμβάνοντας υπόψη την ταυτόχρονη χορήγηση χημειοθεραπείας.

(Entwicklung neuer Techniken zur postoperativen Bestrahlung des mamakarzinoms. Darstellung der physikalischen Grundlagen. Analyse der Ergebnisse und der möglichen Bestrahlungsfolgen unter Berücksichtigung einer simultane Chemotherapie).

 

Γ.  Κεφάλαια σε βιβλία

Imaging in Radiation Therapy. Imaging. Clinical Oncology, Springer Verlag 2013 ISBN 978-88-470-5385-4

Η ακτινοθεραπεία των λεμφωμάτων. Παθολογία του λεμφικού συστήματος. Παριζιάνος Αθήνα 2011, ISBN 978-960-93-3443-3

Συμπληρωματική ακτινο-χημειοθεραπεία στον καρκίνο του ορθού. Καρκίνος παχέος εντέρου και ορθού. ΔΙΚΤΥΑΝΝΑ ΕΠΕ, Αθήνα 2009, ISBN 978-960-98126-1-0

Γενικά στοιχεία βραχυθεραπείας. Βραχυθεραπεία του εντοπισμένου καρκίνου του Προστάτη, Παρισιάνος, Αθήνα 2009, ISBN 978-960-394-547-5

Τεχνικά στοιχεία βραχυθεραπείας. Βραχυθεραπεία του εντοπισμένου καρκίνου του Προστάτη, Παρισιάνος, Αθήνα 2009, ISBN 978-960-394-547-5

Συνδιασμός βραχυθεραπείας και εξωτερικής ακτινοβολίας. Βραχυθεραπεία του εντοπισμένου καρκίνου του Προστάτη. Παρισιάνος, Αθήνα 2009, ISBN 978-960-394-547-5

Πρωτόκολλο Δοσιμετρίας Εμφύτευση-Ακτινοπροστασία. Βραχυθεραπεία του εντοπισμένου καρκίνου του Προστάτη. Παρισιάνος, Αθήνα 2009, ISBN 978-960-394-547-5

Βασικές αρχές και κλινική εφαρμογή χημειο-ακτινοθεραπείας. Ογκολογία-Ραδιοβιολογία βασικές γνώσεις. Λίτσας, Αθήνα 2003, ISBN 960-372-069-0

Fortschritte auf dem Gebiet der Strahlathentherapie. Jahrbuch der Radiologie. Aachen and Mainz 1991, Biermann, ISBN 3-924469-49-0

Radiation Therapy with a Simultaneous Integrated Boost. Intech Open, 17 May 2017, EBOOK (PDF) ISBN 978-953-51-4833-3

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση:

Ιδιωτικό Ιατρείο: Π. Τσαλδάρη & Δ. Ψαθά 10,

15127 Μελίσσια

Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας

ΚΑΟ ΔΘΚΑ ¨ΥΓΕΙΑ¨ 2ος όροφος / γραφείο 2

Κινητό: +30 6932580653

Τηλ.: +30 210 6867830-1-2

Φαξ: +30 2106867835 / 2112686663

Website: www.aktinotherapeia.com , www.akoslife.com

E-mail: dkatsochi@aktinotherapeia.com