Ο ασθενής μας έχει ταυτότητα ξεχωριστές ανάγκες και δικαιώματα

Είμαστε εδώ για να του προσφέρουμε προσωπική επιστημονική και ψυχολογική φροντίδα.

 Πιστεύουμε πως κάθε ασθενής έχει δικαίωμα στη συνεχή, εξειδικευμένη και εξατομικευμένη φροντίδα.

Η καθημερινή παρουσία μας δίπλα του, δεν εξαντλείται στην εκτέλεση των επιστημονικών μας καθηκόντων αλλά επεκτείνεται και στην ψυχολογική του στήριξη, με στόχο τη βελτίωση της μεταξύ μας επικοινωνίας που συμβάλλει αποφασιστικά στη σωστή παρακολούθηση της υγείας του αλλά και στην αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής του.

Διαθέτουμε τον απαραίτητο και αναγκαίο χρόνο σε κάθε ασθενή, προσεγγίζοντας την κάθε προσωπικότητα με ευαισθησία και διακριτικότητα, τηρώντας τους απαραίτητους κανόνες εχεμύθειας.

Με προσεκτική μελέτη των επιστημονικών δεδομένων, επιλέγουμε για κάθε ασθενή που μας τιμά με την εμπιστοσύνη του, την πιο ενδεδειγμένη και εξατομικευμένη θεραπεία σύμφωνα με τα διεθνή επιστημονικά πρωτόκολλα.

Παρέχουμε στον ασθενή διαρκή ενημέρωση για την πορεία της υγείας του και επιλύουμε κάθε απορία του. Η γνώση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει και η σωστή ενημέρωση του ενισχύει το κλίμα εμπιστοσύνης ανάμεσα στις δύο πλευρές το οποίο βοηθά στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος που αντιμετωπίζει.

Δεν περιοριζόμαστε στη στενή μεταξύ μας συνεργασία αλλά επιδιώκουμε τη συνεχή ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων συναδέλφων ιατρών. Για την επίτευξη του στόχου συμμετέχουμε αλλά και διοργανώνουμε ογκολογικά συμβούλια προς όφελος του.