Ιστορίες ψυχής – Ρόλοι ζωής (Όταν η Τέχνη θεραπεύει, η θεραπεία γίνεται Τέχνη) NEA / Video

Έκθεση με έργα ογκολογικών ασθενών αλλά και αποθεραπευμένων από τον καρκίνο, οι οποίοι εκφράζουν μέσα από σκίτσα τους τα συναισθήματα τους, για το πώς βίωσαν την περιπέτειά τους με τον καρκίνο. Τα έργα τους πλαισιώσουν φωτογραφικά έργα γιατρών/ερασιτεχνών φωτογράφων, οι οποίοι μέσα από φωτογραφικές «ιστορίες ψυχής και ρόλους», μιλούν για τη ζωή και την κατά μέτωπο μάχη με τον καρκίνο.

Θελήσαμε να συναντηθούμε ασθενείς και θεραπευτές, για να δώσουμε νόημα στο «εμείς” και να επικοινωνήσουμε μέσα από την Τέχνη.  Η γόνιμη αλληλεπίδρασή μας μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα σε ατμόσφαιρα ασφάλειας και αποδοχής.

Όταν η Τέχνη θεραπεύει, η θεραπεία γίνεται Τέχνη!