Βραχυθεραπεία


Βραχυθεραπεία Προστάτη με τη Μέθοδο της Εμφύτευσης Μόνιμων Κόκκων Real Time: Με Σχεδιασμό και Πραγματική Απεικόνιση Κατά την Διάρκεια του Χειρουργείου. Βραχυθεραπεία

H μέθοδος εμφύτευσης Real Time είναι η νεότερη τεχνική που χρησιμοποιείται για την βραχυθεραπεία του προστάτη. Tο μεγάλο πλεονέκτημα της τεχνικής αυτής είναι η ακριβής τοποθέτηση των ραδιενεργών κόκκων, σε κάθε στιγμή της διαδικασίας εμφύτευσης. Για το λόγο αυτό, κατά την ώρα της επέμβασης ελέγχονται με απόλυτη ακρίβεια, όλα  τα  ανατομικά   στοιχεία   του  προστάτη αδένα   και   ο πραγματικός  όγκος  αυτού,  χάρη   στη   χρήση   υψηλής   τεχνολογίας ...

Περισσότερα


Υψηλού Ρυθμού Δόσης Βραχυθεραπεία στον Καρκίνο του Προστάτη (HDR) Βραχυθεραπεία

Η Υψηλού Ρυθμού Δόσης Βραχυθεραπεία εφαρμόζεται στον καρκίνο του προστάτη για ριζική αναίμακτη θεραπευτική αγωγή. Είναι μια προσωρινή εμφύτευση με ραδιενεργό υλικό, χρησιμοποιείται πηγή Ιριδίου Ir192,ο  το οποίο διέρχεται μόνο χωρίς να παραμένει στον προστάτη αδένα. Τις περισσότερες φορές συνδυάζεται με την εξωτερική ακτινοθερπευτική αγωγή. Χρησιμεύει στη κλιμάκωση της ακτινοθεραπευτικής δόσης εκ των έσω. Ο ασθενής υποβάλλεται σε ραχιαία αναισθησία σε θέση οπίσθιας λιθοτομής, ενώ...

Περισσότερα


Μέθοδοι Βραχυθεραπείας του Προστάτη Αδένα Βραχυθεραπεία

Εφαρμόζονται δύο μορφές βραχυθεραπείας προστάτη. Η μόνιμη εμφύτευση ραδιενεργών  κόκκων, κατά την οποία  πολύ μικροί ραδιενεργοί κόκκοι τοποθετούνται μόνιμα μέσα στον αδένα του προστάτη. Η προσωρινή εμφύτευση (afterloading), είναι εκείνη στην οποία η ραδιενεργή πηγή ακτινοβολεί τον αδένα κατά τη διέλευση της. Ραδιενεργά ισότοπα που χρησιμοποιούνται στη βραχυθεραπεία: Στην τεχνική μόνιμης εμφύτευσης τα ισότοπα που συνήθως χρησιμοποιούνται είναι Παλλάδιο-103 (Pd-103) ή Ιώδιο-125 (Ι-125). Η μέση...

Περισσότερα