Καρκίνος του Πνεύμονος


Στοχευμένη, απεικονιστικά καθοδηγούμενη ακτινοθεραπεία Καρκίνος του Πνεύμονος

Στοχευμένη, απεικονιστικά καθοδηγούμενη τεχνική ενίσχυση της ακτινοθεραπευτικής δόσης στον όγκο-στόχο (simultaneous integrated boost SIB)     Σκοπός της θεραπείας είναι να αυξηθεί το θεραπευτικό αποτέλεσμα να μειωθούν οι παρενέργειες. Επίσης να καταγραφεί πρώιμη ανταπόκριση του όγκου και προσαρμογή ( adaptive therapy) των πεδίων θεραπείας στις νέες μικρότερες διαστάσεις του για ακόμη μεγαλύτερη προστασία των γειτονικών υγιών ιστών. Μέθοδος Πολλαπλές στενές, συγκλίνουσες δέσμες ακτινών επικεντρώνονται σε μεγάλο αριθμό...

Περισσότερα


Η ακτινοθεραπεία πυλώνας στη θεραπεία του καρκίνου του πνεύμονα Καρκίνος του Πνεύμονος

Η ακτινοθεραπεία εστιάζει στα καρκινικά κύτταρα του πνεύμονα προκειμένου να αναστείλει την ανεξέλεγκτη αναπαραγωγική τους δραστηριότητα, να τα εμποδίσει να προκαλέσουν ανεπανόρθωτες βλάβες και να συμβάλει στην αναίμακτη απομάκρυνση τους από τον οργανισμό. Αρχικά σταθεροποιούνται οι διαστάσεις του όγκου, ο οποίος σταδιακά συρρικνώνεται μέχρι να εξαφανιστεί, με τις ελάχιστες δυνατές παρενέργειες. Οι ανατομικές ιδιαιτερότητες του πνεύμονα οδήγησαν στην ανάπτυξη ειδικών τεχνικών ακτινοθεραπείας, που γεννούν αισιοδοξία και υψηλές...

Περισσότερα


Καρκίνος του Πνεύμονα Καρκίνος του Πνεύμονος

Ο καρκίνος του πνεύμονα έχει αναγνωριστεί ως πρώτη αιτία θανάτου από καρκίνο, με περίπου 1,3 εκατομμύρια ανθρώπους να διαγιγνώσκονται κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο. Κατά την τελευταία δεκαετία, τα ποσοστά θνησιμότητας των ανδρών με καρκίνο έχουν μειωθεί, ενώ αντίθετα εκείνα των γυναικών παρουσιάζουν σταθερή αύξηση, λόγω του μεγάλου αριθμού των γυναικών που ακόμη καπνίζουν. Οι πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της έρευνας έχουν βελτιώσει την...

Περισσότερα


lung cancer Καρκίνος του Πνεύμονος

Ο μη μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονος χαρακτηρίζεται από τη ποικιλομορφία της κλινικής και απεικονιστικής εμφάνισης της νόσου. Η εφαρμογή της ακτινοθεραπευτικής αγωγής είναι απαιτητική. Στόχος μας είναι να επιτύχουμε τον έλεγχο της νόσου και υψηλά μακροπρόθεσμα ποσοστά επιβίωσης των ασθενών. Η θεραπεία ενισχύετε με την παράλληλη χορήγηση χημειοθεραπείας. Ο ακριβής προσδιορισμός του ογκικού στόχου δεν είναι πάντα εύκολος.  Σύμφωνα με διεθνείς μελέτες η εκπαίδευση του...

Περισσότερα


Η Σημασία της Ακτινοθεραπείας στον μη Μικροκυτταρικό Καρκίνο του Πνεύμονος Καρκίνος του Πνεύμονος

Η ακτινοθεραπεία παίζει καθοριστικό ρόλο στη θεραπεία του μη μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονος. Συμβάλει στην προεγχειρητική και στη μετεγχειρητική αντιμετώπιση της νόσου. Σε μη χειρουργήσιμα στάδια της νόσου ή ασθενείς οι οποίοι δεν μπορούν να χειρουργηθούν από άλλα παθολογικά αίτια η ακτινοθεραπεία είναι ο κορμός της θεραπευτικής αντιμετώπισης των ασθενών με  μη μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονος. Ταυτόχρονή ή ετερόχρονη  η ακτινοθεραπεία συνοδεύεται από χημειοθεραπευτικά σχήματα ανάλογα του...

Περισσότερα