Καρκίνος Μαστού


Καρκίνος Μαστού – Σύγχρονες Τεχνικές Ακτινοθεραπείας Καρκίνος Μαστού

Οι τεχνολογικές απαιτήσεις  της ακτινοθεραπευτικής αγωγής είναι αυξημένες για πολλούς λόγους. Διαγιγνώσκουμε συχνότερα πρώιμα, αρχικά στάδια καρκίνο του μαστού. Διαγιγνώσκουμε συχνότερα ηλικιακά νεώτερες  γυναίκες με καρκίνο του μαστού. Τα ποσοστά επιβίωσης και μακροβιότητας των ασθενών με καρκίνο του μαστού είναι υψηλά. Η θεραπευτική προσέγγιση των ασθενών με καρκίνο του μαστού απαιτεί συχνά το συνδυασμό με πολυχημειοθεραπεία.   Η αξονική τομογραφία βοηθά στον σχεδιασμό των σύγχρονων...

Περισσότερα


Ο ρόλος της Ακτινοθεραπείας στον Καρκίνο του Μαστού Καρκίνος Μαστού

Η ακτινοθεραπεία για περισσότερο από ένα αιώνα, διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο στην θεραπεία του καρκίνου του μαστού. Εφαρμόζεται μετά από μαστεκτομή ή  χειρουργική διατήρησης του μαστού για τον τοπικοπεριοχικό έλεγχο της νόσου. Νεώτερες μελέτες έδειξαν ότι είναι πλέον σημαντικός ο ρόλος της ακτινοθεραπείας και στην συνολική επιβίωση των ασθενών με καρκίνο του μαστού. Ιδιαίτερο όφελος από την ακτινοθεραπεία έχουν οι ασθενείς υψηλού και μέτριου κινδύνου όπως...

Περισσότερα


Παρενέργειες Καρκίνος Μαστού

Τις τελευταίες δεκαετίας παρατηρείται μακροπρόθεσμο όφελος από την ένταξη της ακτινοθεραπείας στην θεραπεία του καρκίνο του μαστού και μειωμένη πιθανότητα όψιμων παρενεργειών. Η εξέλιξη της τεχνολογίας επέφερε και ανάλογη εξέλιξη των ακτινοθεραπευτικών τεχνικών έτσι ώστε να μειωθεί η έκθεση υγιών ιστών κατά την εφαρμογή της ακτινοθεραπείας του μαστού με τελικό σκοπό την αύξηση του θεραπευτικού αποτελέσματος. Αυτό λαμβάνεται υπ όψιν στον μελλοντικό σχεδιασμό των ενδείξεων...

Περισσότερα


Μαστεκτομή και Ακτινοθεραπεία Καρκίνος Μαστού

Η αντιμετώπιση των ασθενών με καρκίνο του μαστού ήταν επί σειρά δεκαετιών η ριζική μαστεκτομή. Οι ασθενείς με καρκίνο του μαστού μετά από μαστεκτομή χωρίζονται σε τρεις μεγάλες ομάδες κινδύνου σχετικά με την πιθανότητα εμφάνισης τοπικοπεριοχικής υποτροπής. Χαμηλού κινδύνου ασθενείς είναι εκείνες με όγκους μικρότερους των δυο εκατοστών και χαμηλής επιθετικότητας ή υψηλής διαφοροποίησης και αρνητικούς μασχαλιαίους λεμφαδένες. Η πιθανότητα τοπικής υποτροπής είναι χαμηλή, <10%,...

Περισσότερα


Η Συμβολή της Ακτινοθεραπείας στη Διατήρησης του Μαστού Καρκίνος Μαστού

Η ψυχολογική και σωματική επιβάρυνση των γυναικών μετά από μαστεκτομή καθώς και η συχνότερη διάγνωση πρώιμων σταδίων καρκίνου του μαστού οδήγησε σταδιακά, από τα μέσα της δεκαετίας του 80, να αναπτυχθούν χειρουργικές τεχνικές διατήρησης του μαστού, οι οποίες και καθιερώθηκαν σαν θεραπείες εκλογής. Για την ριζική αντιμετώπιση της νόσου η χειρουργική επέμβαση συνοδεύεται από συμπληρωματική ακτινοθεραπεία του εναπομείναντος μαστού.   Σε μεγάλο αριθμό κλινικών μελετών...

Περισσότερα