Εξωτερική Ακτινοθεραπεία


Νεότερες εξελίξεις στο σχεδιασμό της ακτινοθεραπείας Εξωτερική Ακτινοθεραπεία

Πρωταρχικός σκοπός της θεραπευτικής αγωγής είναι η ίαση της νόσου. Κατά την επιλογή του θεραπευτικού σχήματος  πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οργανικά λειτουργικά και αισθητικά στοιχεία των οποίων η διαφύλαξη είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της ποιότητας ζωής του ασθενούς. Η προσπάθεια επίτευξης και των τριών αυτών στόχων πολλές φορές δεν εξασφαλίζει την επιλογή των θεραπευτικών μεθόδων και μερικές φορές οδηγεί σε συμβιβασμούς και επιλογές με...

Περισσότερα


Βιολογική δράση της ακτινοβολίας Εξωτερική Ακτινοθεραπεία

26.02.2013 Η βασική μονάδα του βιολογικού συστήματος είναι το κύτταρο και το κυριότερο μόριο του κυττάρου είναι το DNA. Η απόδοση της μεταφερόμενης ενέργειας διά της ηλεκτρομαγνητικής (φωτόνια) και σωματιδιακής (ηλεκτρόνια) ακτινοβολίας στην ακτινοβολούμενη περιοχή κατά την κλινική εφαρμογή της ακτινοβολίας επιτυγχάνεται διά του επισυμβαίνοντα ιοντισμού των ατόμων και μορίων της βιολογικής ύλης. Ο κυτταρικός θάνατος,  που είναι ο πρόδρομος οποιασδήποτε άλλης μακροσκοπικής βλάβης σε...

Περισσότερα


Κλινική Ακτινοθεραπεία Εξωτερική Ακτινοθεραπεία

25.02.2013 Στόχος της ακτινοθεραπευτικής αγωγής είναι να πετύχει την ίαση του ασθενούς νεκρώνοντας όλα τα καρκινικά κύτταρα του συγκεκριμένου όγκου στη συγκεκριμένη περιοχή ή να καταστήσει τα κύτταρα ανήμπορα να επανακτήσουν την ικανότητα περαιτέρω κυτταρικής διαίρεσης και πολλαπλασιασμού. Στην περίπτωση αυτή η μέθοδος της ακτινοθεραπευτικής αγωγής χαρακτηρίζεται σαν ριζική ακτινοθεραπεία. Όταν όμως η ακτινοθεραπεία δεν είναι δυνατόν να πετύχει την πλήρη (ριζική) εξάλειψη της νόσου...

Περισσότερα


Ακινητοποίηση Εξωτερική Ακτινοθεραπεία

16.10.2012 Στόχος όλων των τεχνικών προσπαθειών είναι η ελαχιστοποίηση των καθημερινών αποκλίσεων του ογκικού στόχου είτε λόγω θέσης του ασθενούς, είτε λόγω εσωτερικής κίνησης των οργάνων του ασθενούς. Για την σταθεροποίηση καθημερινή επανάληψη της συγκεκριμένης θέσης του ασθενούς κατά την διάρκεια της θεραπείας χρησιμοποιούνται από την απλή θερμοπλαστική μάσκα (κεφαλή-τράχηλος έως την στερεοτακτική στεφάνη και τα εξειδικευμένα συστήματα ακινητοποίησης κορμού, πυέλου και ακρών.Η χρήση συστημάτων...

Περισσότερα


Η Ακτινοευαισθητοποιός δράση της Χημειοθεραπείας Εξωτερική Ακτινοθεραπεία

14.10.2012 Τα ευεργετικά αποτελέσματα της αλληλοεπίδρασης των δύο θεραπευτικών μεθόδων, ακτινοθεραπείας και χημειοθεραπείας, μπορούν να ταξινομηθούν σε εκείνους τους συνδυασμούς θεραπειών που βελτιώνουν τον τοπικό έλεγχο της νόσου, την επιβίωση των ασθενών (καρκίνος ορθού, μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονος με πριορισμένη έκταση νόσου, μη μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονος, νόσος Hodgkin’s, σαρκώματα), τη διατήρηση του οργάνου και της λειτουργικότητας του χωρίς αλλαγή του θεραπευτικού αποτελέσματος (καρκίνος πρωκτού,...

ΠερισσότεραPage 1 of 212