Ενδιαφέροντα Περιστατικά


Λεμφοεπιθηλίωμα τραχείας Ενδιαφέροντα Περιστατικά

Αναφέρουμε περιστατικό ασθενούς 26 ετών που προσήλθε με έντονα  συμπτώματα απόφραξης  του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος. Η ιστολογική εξέταση έδειξε πρωτοπαθές λεμφοεπιθηλίωμα τραχείας, μια εξαιρετικά σπάνια κακοήθεια. Ο ασθενής υποβλήθηκε σε ριζική ακτινοθεραπευτική αγωγή σε συνδυασμό με ταυτόχρονη εβδομαδιαία χορήγηση χημειοθεραπείας. Ο ασθενής ανέχτηκε πολύ καλά τη θεραπεία. Μετά το πέρας των θεραπειών, ο κλινικοεργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος έδειξε πλήρη εξάλειψη της νόσου. Έξι χρόνια μετά,...

Περισσότερα