Στερεοταξία


Ακτινοχειρουργική ή Στερεοτακτική Ακτινοθεραπεία Σώματος Στερεοταξία

Stereotactic Body Radiation Therapy (SBRT) είναι μια μη επεμβατική μορφή ακτινοθεραπευτικής αγωγής, η οποία εφαρμόζεται σε πολλές μορφές καρκίνου και άλλες παθήσεις. Χαρακτηρίζεται από την μεγάλη γεωμετρική ακρίβεια, την υψηλή ακτινοβιολογική δράση και τη σύντομη εφαρμογή, πολλές φορές μια μόνο συνεδρία. Χρησιμοποιεί ακτίνες x-ray υψηλής ενέργειας γραμμικού επιταχυντή ειδικών προδιαγραφών για τη θεραπεία όγκων-στόχων εντός του σώματος. Πολλαπλές δέσμες ακτινοβολίας επικεντρώνονται σε μια καλά προσδιορισμένη...

Περισσότερα