Παρενέργειες


Οι παρενέργειες της ακτινοθεραπείας και η αντιμετώπισή τους Παρενέργειες

Η ακτινοθεραπευτική αγωγή είναι μια από τις πολύ βασικές θεραπευτικές μεθόδους που εφαρμόζονται σε διάφορες νεοπλασίες του σώματος και του εγκεφάλου σε συνδυασμό με τη χειρουργική  ή και τη χημειοθεραπευτική αγωγή. Ο επερχόμενος θάνατος των κυττάρων, καρκινικών αλλά και φυσιολογικών, οφείλεται σε βλάβες που προκαλούνται από την ακτινοβολία στο DNA του πυρήνα τους, και έχει σαν επακόλουθο την απώλεια της ικανότητάς τους προς αναπαραγωγή ή...

Περισσότερα


Παρενέργειες Παρενέργειες

Χρονολογικά οι παρενέργειες εκ της ακτινοβολίας μπορεί να είναι “πρώιμες” και εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της θεραπείας ή το χρονικό διάστημα των πρώτων 6 μηνών μετά τη θεραπεία και “όψιμες” που εμφανίζονται μετά το πέρας τουλάχιστον έτους από το τέλος της ακτινοθεραπείας. Δεν παρατηρήθηκε συσχέτιση μεταξύ της έντασης των πρωίμων αντιδράσεων και της ακολουθίας ή έντασης των όψιμων αντιδράσεων. Σαν μοντέλο μελέτης των παρενεργειών έχει...

Περισσότερα