Μεταστάσεις

Τα καρκινικά κύτταρα μπορούν να μεταναστεύσουν από τον κυρίως όγκο, μέσω της λεμφατικής οδού ή μέσω της κυκλοφορίας του αίματος. Έτσι διαμορφώνεται η διασπορά και η διήθηση των λεμφαδένων ή μεμακρυσμένες μεταστάσεις σε διάφορα άλλα ζωτικά όργανα.

aktinotherapeia.gr.88-99-137-154.my-website-preview.comΔείτε όλα τα ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

aktinotherapeia.gr.88-99-137-154.my-website-preview.comΚατηγορία ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

aktinotherapeia.gr.88-99-137-154.my-website-preview.comΒΙΝΤΕΟ