Καρκίνος Ορθού

Υπάρχουν τέσσερις βασικοί τρόποι ακτινοθεραπευτικής προσέγγισης του καρκίνου του ορθού: προεγχειρητική, μετεγχειρητική, συνδυασμός προεγχειρητικής και μετεγχειρητικής ακτινοθεραπείας και διεγχειρητική ακτινοθεραπεία
Η μείωση του μεγέθους του πρωτοπαθούς όγκου ώστε να καταστεί εξαιρέσιμος με διατήρηση του σφιγκτήρα αποτελεί τη  μεγαλύτερη πρόκληση στον σχεδιασμό της προεγχειρητικής θεραπείας.
Από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 η ριζική χειρουργική αντιμετώπιση σε συνδυασμό με μετεγχειρητική ΑΚΘ-ΧΜΘ θεωρείται η θεραπεία εκλογής για τον τοπικά εκτεταμένο καρκίνο του ορθού.

Δείτε όλα τα ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κατηγορία ΟΡΘΟ
Προεγχειρητική Ακτινοθεραπεία Ορθού

Προεγχειρητική Ακτινοθεραπεία Ορθού

in Καρκίνος Ορθού

Η προεγχειρητική ακτινοθεραπεία είναι συχνά προσέγγιση εκλογής και εφαρμόζεται ως μονοθεραπεία  ή σε συνδυασμό με  χημειοθεραπεία. Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι, η πιθανή αποφυγή της κοιλιοπερινεϊκής εκτομής, η διατήρηση του σφιγκτήρα, η υποσταδιοποίηση της νόσου. Η προεγχειρητική ακτινοθεραπεία εφαρμόζεται: Υπό την μορφή εντατικού βραχύρυθμου σχήματος κατά το οποίο χορηγούνται 25Gy σε 5 κλάσματα σε πέντε μέρες και ακολουθεί άμεσα η χειρουργική επέμβαση. Υπό την μορφή...

Περισσότερα

ΒΙΝΤΕΟ

Προεγχειρητική Ακτινοθεραπεία Ορθού
Καρκίνος Ορθού

Προεγχειρητική Ακτινοθεραπεία Ορθού

/

Η προεγχειρητική ακτινοθεραπεία είναι συχνά προσέγγιση εκλογής και εφαρμόζεται ως μονοθεραπεία  ή σε συνδυασμό με  χημειοθεραπεία. Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι, η πιθανή αποφυγή της κοιλιοπερινεϊκής εκτομής, η διατήρηση του σφιγκτήρα, η υποσταδιοποίηση της νόσου. Η προεγχειρητική ακτινοθεραπεία εφαρμόζεται: Υπό την μορφή εντατικού βραχύρυθμου σχήματος κατά το οποίο χορηγούνται 25Gy σε 5 κλάσματα σε πέντε μέρες και ακολουθεί άμεσα η χειρουργική επέμβαση. Υπό την μορφή...

Περισσότερα

Ο Ρόλος της Ακτινοθεραπείας στον Καρκίνο του Ορθού
Καρκίνος Ορθού

Ο Ρόλος της Ακτινοθεραπείας στον Καρκίνο του Ορθού

/

Υπάρχουν τέσσερις βασικοί τρόποι ακτινοθεραπευτικής προσέγγισης του καρκίνου του ορθού. Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία Μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία Συνδυασμός προεγχειρητικής και μετεγχειρητικής ακτινοθεραπείας. Διεγχειρητική ακτινοθεραπεία Η αλματώδης τεχνολογική ανάπτυξη στον τομέα της ακτινοθεραπείας σε συνδυασμό με τις προηγμένες χειρουργικές τεχνικές οδήγησαν σε υψηλότερα ποσοστά ίασης με σαφώς μειωμένο ποσοστό πρώιμων και όψιμων παρενεργειών.